Szerzői jogok

A http://www.castellum.do/ honlapon elérhető tartalmak, hírek, cikkek, képek, audio- vagy videó anyagok, egyedi adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb. (továbbiakban tartalmak) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontja alapján törvényi védelem alatt állnak, felhasználási joguk a Castellum üzemeltetőit illeti meg. A törvényben meghatározott szabad felhasználás esetét kivéve tilos a tartalmak vagy a tartalmak egyes részeinek mindennemű felhasználása, így különösen a többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, átdolgozása, kiállítása, számítástechnikai eszközön vagy elektronikus adathordozón történő tárolása.

A szerzői jogról szóló törvény szerint szabad felhasználásnak minősül különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják. Minden egyéb célú felhasználáshoz a z oldal üzemeltetőinek írásbeli engedélye szükséges.

A honlapról információkat átvenni csak a lapra való pontos hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az információt átvevő

- nem módosítja az eredeti információt,

- a lapra utaló pontos hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Castellum pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A honlapot megtekintő felhasználó elfogadja a fenti feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Fizetős szolgáltatásainkról és a tartalmak felhasználásáról a [email protected] címen érdeklődhet.