Közgyűlés: közvilágítás, átvilágítás, tagsági személycsere – fontos (személyi) kérdésekről is döntöttek, a Fidesz újra kivonult

Öcaline • 2019. október 31. 13:37 • Közélet 0 0

Halaszthatatlanul sürgető témák miatt hívta össze az SZMSZ-ben biztosított jogával élve a rendkívüli közgyűlést Pintér Tamás polgármester, és bár négy pontot levettek további egyeztetések igénye miatt, a napirendek többségében egyhangú döntés született a Városházán ma délelőtt. A Fidesz egyetlen képviselővel kezdte az ülést, az első napirend után Gombos István is távozott a teremből. 

Az ifjúság helyzetének figyelemmel kísérését és javítását célzandó módosították az SZMSZ-t annak érdekében, hogy átalakíthassák az önkormányzati tanácsnokok rendszerét (ez a döntés az ülés végén visszaköszönt, majd látjátok!).

Fontos frontok, forintos kérdése

A rövid szünet után a képviselők, tanácsnokok, bizotsági tagok tiszteletdíjáról határoztak. Mivel – a vonatkozó határozat is kiemeli – az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat, íme, a pontos összeghatárok:

A képviselő havi tiszteletdíja abban az esetben, ha a képviselő nem vesz részt bizottsági munkában a polgármesteri illetmény 15 százaklékának megfelelő összeg: bruttó 149 ezer 600 HUF
A képviselő havi tiszteletdíja bizottsági tagság esetén – függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,25-szörösének megfelelő összeg: bruttó 224 ezer 400 HUF
A képviselő havi tiszteletdíja bizottsági elnöki tisztség betöltése esetén – függetlenül attól, hogy hány bizottságnak a tagja – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,75szörösének megfelelő összeg: bruttó 299 ezer 200 HUF
A tanácsnok havi tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság, illetve bizottsági elnökség esetén is – a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 1,75-szörösének megfelelő összeg: bruttó 299 ezer 200 HUF
A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja a bizottsági tagság nélküli képviselői tiszteletdíj 40 százalékának megfelelő összeg: bruttó 74 ezer 800 HUF

Közvilágítás, átvilágítás: több fényt, átlátható működést!

Mind a választási kampány során, mind a Castellumon összegzett alakuló ülésen ígéretet tett Pintér Tamás arra, hogy az új többség mielőbb jelentős lépéseket tesz a dunaújvárosi közvilágítás áldatlan állapotának orvoslására: a rendkívüli közgyűlésen döntöttek a kérdésről. Mint köztudott, a korábbi "rekonstrukciót" követően – és a sajnálatos balesetek következtében – megkezdődött a fontosabb kereszteződésekben, gyalogos átkelőhelyeknél az izzók cseréje, továbbá az önkormányzat kialakított több helyen úgynevezett okos zebrákat a helyzet kezelésére. Ezek az intézkedések azonban nem elegendők, ezért született javaslat arra, hogy haladéktalanul kezdődjön meg a városi közvilágítási rendszer teljes felülvizsgálata az energiahatékonysági, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembe vételével. A felülvizsgálat eredményeként folyamatosan valósulhat meg az a fejlesztés, amely létrehozza városunkban a jelenleginél jobb közvilágítást, ígéri az elfogadott határozat, amely egyúttal felkéri a polgármestert arra, hogy tegyen meg minden szükséges és jogszerű intézkedést a cél végrehajtása érdekében.
A kéviselők döntöttek annak az ügyvédi irodának a kiválasztásáról is, amely – nem utolsósorban az elmúlt évek közpénzfelhasználásának jogszerűségét vizsgálandó – a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaságok átvilágítását végzi, valmaint egyéb jogi feladatokat lát el. A napirend tárgyalásakor Pintér Tamás kiemelte: szintén lényeges ígéretük volt, hogy megvizsgálják, hogyan és hova szivárogtak el a dunaújvárosi lakosok adóforintjai, falamint felderítsék az esetleges visszaéléseket. A feladattal a fővárosi Dr. Bajáky és Társa Ügyvédi Irodát bízták meg – az ügyévi óradíj 30 ezer, a kilométerpénz 1500 HUF, nettó –, a napirend első pontja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t és a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. átvilágítását nevesíti (egyéb jogi feladatok ellátása mellett), a feladatra a költségvetés általános tartalékának terhére 5 millió forintot különített el a közgyűlés.

Ig, fb: személycserék – terjedelmes névsor!

Szintén határoztak a képviselők az önkormányzat legalább 50 százalékos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjai visszahívásáról és új tagok megválasztásáról, valamint a DVG Zrt.-nél az igazgatóság tagjainak visszahívásáról és új igazgatósági tagok megválasztásáról. A döntés előtt a polgármester hangsúlyozta, a Fidesz jelezte, az önkormányzati delegálás szintján sem kívánnak részt venni a közös munkában. A korábbi ig- és fb-tagokat kivétel nélkül visszahívák – íme, az új tagság terjedelmes névsora, társaságok szerinti bontásban:

A DVG Zrt. igazgatóságába elnökként Illéssy István került, az ig 4 tagja Magyar András, Botond Gábor, Lebics Edit és Varga Richárd lett. A DVG Zrt. felügyelő bizottságának tagjává delegálták Mezei Zsolt alpolgármestert, Szabó Zsolt alpolgármestert, Tóth Kálmán képviselőt, valamint Felföldi Ágnest.

A Dunanett Nkft. felügyelő bizottsági tagjává választották Barta Endre alpolgármestert, Simon Csabát és Kertész Editet.

A DVCSH Kft. felügyelő bizotságának tagja lett Selyem József, Pochner László és Schneider Mihály.
A DKKA Nkft. felülgyelő bizottságába Sáfrány Katát, Kósa Gábort és Szalóki Lászlót delegálta a közgyűlés.

Az MMK Nkft. felügyelő bizottságának tagja lett Viczai Dalma, valamint Nagy Kálmán.

Döntöttek még...

A képviselők a személycserés napirendet követően elfogadták a DKKA Nkft. ügyvezetőjének lemondását – Nyakacska Zsolt utódját az október 21-én kelt lemondó nyilatkozattól számított 60 napig kell megtalálni –, valamint elutasította a szolgáltató javaslatát az önkormányzat és az Uniszol-létesítménygazdálkodási Zrt. között a dunaújvárosi Jégcsarnok és a Dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés módosítására.
Zölt utat kapott egy iparterület-fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó javaslat, támogatta a közgyűlés a város vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének meghosszabbítási eljárásárát célzó vállalkozási szerződés aláírát, és csont nélkül ment át a javaslat kölcsön biztosítására egy, az Erdősoron lévő társasház részére.

Szintén fontos személyügyi döntés született a tanácsnokok megválasztása terén: a közgyűlés döntése értelmében november 1-jei hatállyal idősügyi és szociális tanácsnoka Utassy Éva képviselő, közbiztonsági tanácsnoka Orosz Csaba képviselő, míg a város ifjúságügyi tanácsoka Raduka Zsuzsanna képviselő lett.
Végül, de közel sem utolsósorban módosították a polgármesteri hiavatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is. A döntés nyomán csökken a hivatali dolgozók létszáma – a feladatot 158 fő látja el –, és örömmel jelentem, bekerült az SZMSZ-be egy mondat arról, hogy be kell tartani a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvények rendelkezéseit.

 

 

Kommentek