Kárpát Gáz Kft.: Felhasználói tájékoztatás

Öcaline • 2018. december 12. 11:46 • PR, marketing, hirdetés 0 14

Közleményben összegzi a MEKH határozatát a Kárpát Gáz Kft., a szolgáltató ugyanakkor nyomatékosítja, hogy továbbra is a fogyasztók rendelkezésére áll a földgázellátás terén. Betűhív közlés a hajtás után! (X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társaságunk, a Kárpát Gáz Kft. tájékoztatja Tisztelt földgázellátásra szerződött fogyasztóit, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal 2018. december 8-án kelt 11625/2018. számú határozatában a Kárpát-Gáz Kft. földgázkereskedelmi működési engedélyét határozott időtartamra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. december 15 6:00-tól 2019. március 15 6:00-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

felfüggesztette.
 
A felfüggesztéshez az vezetett, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. - szerződés és jogszabálysértő módon - kiegészítő óvadék iránti igénnyel lépett fel, melyet társaságunk annak megalapozatlansága okán visszautasított. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által önkényesen, ultimátum-szerűen megállapított határidő lejártakor az FGSZ Zrt. Társaságunk Informatikai Platform hozzáférését ezen egyoldalúan meghatározott időpontban, reagálásaink és álláspontunk teljes figyelmen kívül hagyásával felfüggesztette, de egyidejűleg kizárta a teljesítés lehetőségét is a Kárpát-Gáz Kft. részéről. Ennek következtében a Kárpát-Gáz Kft. a továbbiakban földgázkereskedelmi tevékenységét nem tudta ellátni. 
Az Informatikai Platformhoz való hozzáférés hiányában a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal kereskedelmi engedélyünket felfüggesztette. A határozat szerint a felfüggesztés időtartamában a Kárpát-Gáz Kft. semmilyen engedélyes tevékenységet nem folytathat. 
Társaságunk kihangsúlyozza, hogy a felfüggesztés hátterében nem financiális, illetve forráshiány probléma áll, a Kárpát-Gáz Kft. a fogyasztói ellátásához szükséges pénzügyi eszközökkel a felfüggesztés időpontjában rendelkezett, és jelenleg is rendelkezik, az FGSZ Zrt. felé lejárt tartozása nem állt fenn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztóinkat tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a felfüggesztő határozat határidejének lejárta, valamint álláspontunk bíróság előtti igazolása és káraink érvényesítése után, a Kárpát-Gáz Kft. továbbra is áll fogyasztói rendelkezésére a földgázellátás biztosításában.

 

Fogyasztóink ellátása a 2018. december 15 6:00-ig tartó időszakban az MSZKSZ stratégiai földgázkészletéből, 2018. december 15. 6:00-tól a felfüggesztési időszak végéig a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal által kijelölt földgázkereskedő ellátásával maradéktalanul biztosított.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Csabai Gábor 
ügyvezető