A gépház jelenti: súlypontváltás, avagy még több teret a közösségi kezdeményezéseknek

Öcaline • 2018. szeptember 3. 21:11 • Közösség 0 1

Újragondolás, újratervezés, újraálmodás: bár a Castellum alapkoncepciója változatlan – maradunk független, kritikus, lokálpatrióta huzalmú felület –, a tartalomszolgáltatás terén érzékelhető elmozdulás várható. Csak remélni merjük, hogy mindenkinek jobb lesz!

Új frontot nyitunk, drága böngészők és aranyos mindenki, bár a Castellum alapkoncepcióján és alapértékein a kezdetek kezdete óta nem kívántunk, és továbbra sem kívánunk változtatni, de a tartalmak eddigi menedzselése  és ütemezése terén lesz néhány alapvető változás. Pontokba szedem, lássuk máris.

0. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a sokszínűség, az eltérő vélemények és álláspontok szabad ütköztetésének ethosza előtt. Politkai értelemben is maradunk a függetlenség frontján – nincs olyan ok, körülmény és helyzet, amely ezen a téren alapértékeink újragondolására késztethetne bennünket; az, hogy az Orbán-rezsim egyre durvább eszközöket vet be a szabad sajtó és a szabad gondolat ellen – fájdalom kimondani, de még mindig nem látni a végét –, a mi szempontunkból egyelőre indifferens tényező. Örülünk majd, ha nem így lesz, de – oppardon, hogy bocsánat – magasról meggymagost pottyantunk, amiért így van. 

És ami még fontosabb: nem félünk.

1. Az elmúlt hónapokban csak minimálisan, esetenként még úgy sem tudtunk eleget tenni a korábbi hírszolgáltatási tempónak – így lakult a Zélet, ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Természetesen továbbra sem ugrunk el, ha egy izgalmas, érdekes, közérdeklődésre számot tartó tartalmat kell megfelelő nívón továbbítani, de a klasszikus hírversenyből ezennel kiszállunk – a mennyiségi mutatók helyett minőségi tartalmakra, továbbá, és ez sem újdonság műhelyünk történetében, a közösségi kezdeményezések felkarolására fókuszálunk.

2. Ez utóbbi tényező, jelesül a közösségi kezdeményezések felkarolása külön pontot érdemel: ezen a téren ugyanis radikális súlypont-áthelyezésre törekszünk. Az innovatív, érdekes, izgalmas kísérleteknek mostantól nemcsak médiumaként, hanem koordinátoraként, mi több, esetenként mentoraként kívánunk megjelenni a város nyilvánosságában. Boszorkánykonyhánkban már párolódik a varázsszer, ha igaz, már csak napok kérdése, és kirukkolunk azzal a tervvel, amely révén hatékony segítséget nyújthatunk  városban/térségben  szárba szökkenő közösségépítő programoknak, elképzeléseknek. Olyan együttműködések kialakítására törekszünk, amely egyaránt üdvös a közösségi program gazdáinak, valamint a tervek külső támogatóinak, ugyanakkor a Castellum üzleti modelljére is kihatással lesz. Nem árulok el nagy titkot, lesz egy pilot projektunk is – a többi hamarosan kiderül.

3. Szintén fontos újdonság, hogy a korábbiaknál is nagyobb teret, több felületet kívánunk nyújtani a bloggereknek, mémgyártóknak, azoknak a szerzőknek, akik a Castellumot egyfajta hordozórakétaként fogják föl. Továbbra is rendszeresen támaszkodunk a Vészhelyzet Dunaújváros (VéD) helyzetjelentőire, ugyanakkor egyetlen böngészői ötlet, szakértői cikk és/vagy álláspont közlése elől sem zárkózunk el. A "nyitott lap" elve a kezdetektől fontos pillére volt működésünknek – ha lehet, e téren még szélesebbre tárnánk a kapukat, az idevágó felhívással is hamarosan kirukkolunk. 

Érdekes fejlemény, hogy a nyitott lap koncepciójához csatlakozva folytatja ténykedését hasábjainkon Dávid – a Castellum társalapítója ugyan a közelmúltban elköltözött szeretett városunkból, de terveink szerint minden kedden extra melléklettel jelentkezik hasábjainkon.

4. Fájó pont az életünkben a közösségi finanszírozás nyilvánvaló kudarca – az okokat lehetne kutatni, elemezni, továbbá sírni, valamint ríni is, de ezt meghagyjuk másnak. A Castellum lemond a közösségi fenntartás ábrándjáról – e téren is kivételt jelent Dávid melléklete, ő továbbra is bízik a segítségnyújtás ezen formájában –, mostantól energiáinkat egyéb források, gyümölcsöző együttműködések felkutatására fordítjuk; nem titok, a közösségi kezdeményezések mentorálását célzó programnak is lesznek, lehetnek financiális vetületei.
5. A szeptembert a rákészülés, erőgyűjtés időszakának fogjuk föl – ha terveink valóra válnak, akkor honlapunk születésnapjára, vagyis október elejére kontúrosodik az összes terv, addigra napvilágot látnak a felhívások, koncepciók, a teljes elképzeléscsomag.

Új úton indulunk el – tartsatok továbbra is velünk!

Kommentek