Közvilágítás: a legfőbb ügyésznél tett feljelentést a Jobbik

Öcaline • 2015. december 14. 18:48 • Közélet 0 0

Csinos kis paksamétát kapott neve elhallgatását kérő forrásunktól a Castellum.do – és ha igaz, ugyanennek a gyűjteménynek örülhet Polt Péter legfőbb ügyész is. A dunaújvárosi közvilágítással kapcsolatos visszaélések miatt ugyanis nála tett feljelentést Sneider Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője – az Országgyűlés alelnökének indítványához társfeljelentőként csatlakozott Pintér Tamás önkormányzati képviselő is. Apa, folytatódik!

Nem ér véget a dunaújvárosi közvilágítás körüli – hasábjainkon a kezdetektől folyamatosan nyomkövetett – anomáliák feltárása, sőt, ha igaz, szintet lépett az ügy. Neve elhallgatását kérő, de megbízható informátorunk szerint ugyanis a Jobbik Magyarországért Mozgalom jogi útra terelné a történetet – ennek egyik fontos lépcsőfokaként a műhelyünkhöz eljuttatott (mellékletekkel kiegészített) dokumentum (.pdf) szerint feljelentés tett Polt Péter legfőbb ügyésznél Sneider Tamás országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke.

A Castellum.do műhelyéhez eljuttatott dokumentumgyűjtemény alapjául természetesen maga a feljelentés szolgál: a csatolt dokumentum felidézi a beruházással kapcsolatos döntéseket, majd megállapítja:

"... az európai uniós forrásból Dunaújvárosban megvalósult közvilágítás korszerűsítés a mérési eredmények alapján nem teljesíti a pályázatban vállalt feltételeket, azaz nem teljesíti a beruházás előtti megvilágítási szintet. Ez a városban már szemmel látható problémákat jelent, a közvilágítás minősége jelentősen romlott, balesetveszélyes állapotokat idézve ezzel elő. Az előállt helyzet nagymértékben annak tudható be, hogy az Önkormányzatnál a közbeszerzés során kiírt indukciós típusú lámpatestekkel nem lehet megfelelni a pályázat követelményeinek. Ezt Dunaújváros Önkormányzata már a pályázat kiírásakor tudta, de sajnos nem vette figyelembe."

A dokumentum arra is kitér, hogy 2013-ban volt már a városban lámpatest próbamérés az önkormányzat a megbízásából, ahol ledes és indukciós lámpák voltak felszerelve próbavilágításra (feljelentéshez csatolták a hasábjainkon már bemutatott-publikált mérési jegyzőkönyv eredményeit is). A konklúzió az országgyűlés alelnöke szerint egyértelmű:

"Villamos szakemberek véleménye szerint, a mérési eredmények alapján az indukciós lámpa 84W-os kivitelben is csak részben alkalmas a régi 100W-os NA lámpa kiváltására, de a 40W-os nem alkalmas, valamint az egyenletessége még a meglévő 84 W-os lámpatesteknek sem megfelelő.
A mérési jegyzőkönyv alapján egyértelmű volt, hogy az indukciós lámpákkal nem lehet a pályázat feltételeit teljesíteni, nem véletlenül nem használja senki. Csak a jobb minőségű ledes lámpák tudják a megvilágítás fényerejének a megtartása mellett biztosítani a megtakarítást. Felmerül a gyanúja annak, hogy az Önkormányzat hamis adatokat szolgáltatott mind a pályázat beadásakor, mind pedig a közbeszerzés alatt."

Mindezek Sneider Tamás szerint felvetik bűncselekmények elkövetésének gyanúját, amelyek miatt feljelentést kíván tenni a jobbikos képviselő. Az indoklásban többek között megemlíti:
"A rendelkezésre álló dokumentumok alapján bizonyítható, hogy a 2013-ban mért eredmények nem egyeznek a pályázat mellékletébe becsatolt fénymérési dokumentációval. Joggal merül fel annak a gyanúja, hogy a pályázat és a közbeszerzés mellékletét képező fénymérési jegyzőkönyv nem a valóságot tükrözi."

A példákkal is pettyezett indoklás mellett még két fontos momentumot tartalmaz a Castellum.do műhelyéhez eljuttatott dokumentumcsomag: 

I. "A 2015-ben készült fénymérési jegyzőkönyvekről (amelyeket a pályázat elszámolása során leadtak) nem tudjuk, hogy ki (aláírás nélküli a dokumentum) és milyen mérési módszerrel készítette el."

II. "A város döntéshozói tisztában kellett, hogy legyenek azzal, miszerint a közbeszerzés során kiírt lámpákkal nem fogják tudni teljesíteni a pályázat feltételeit (mellékelten csatolom egy volt önkormányzati dolgozó felmondó levelét, amiben felhívja a városvezetők figyelmét, hogy ebben a formában ne kezdjenek neki egy beruházásnak). 

Mindebből a dokumentumot jegyző országgyűlési alelnök a következő konklúziót vonta le:

"Tehát az, aki/akik az Önkormányzatnál meghozta/meghozták a döntést nagyon jól tudták, hogy az indukciós lámpa nem megfelelő, mégis ezt választották, ezzel veszélybe sodorva a város minden lakóját. A közbeszerzési döntőbizottsági ülések jegyzőkönyveiből egyértelműen látszik, hogy a bizottság tagjait nem tájékoztatták az Önkormányzat birtokában lévő mérési jegyzőkönyvekről. Ezekből egyértelműen kiolvasható, hogy a lámpák nem megfelelőek."

A feljelentés szerint a közpénzek kezelése terén is szokatlan nagyvonalúságról tanúskodott a projekt – a pályázat honlapján található adatok szerint az alábbi bontásban állt rendelkezésre a beruházás forrása:


"2014. 03. 21-én érkezett az értesítés a pályázat nyertességéről, mely szerint az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 jelű pályázatát a KEOP Irányító hatóság vezetője 216 millió 786 ezer 359 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A Támogatási Szerződést a felek 2014. 06. 02-án írták alá.
A projekt fontosabb adatai:
•    A projekt teljes összköltsége: 255.042.775,- Ft
•    A támogatás összege: 216.786.359,- Ft
•    Az önrész összege: 38.300.000 Ft
•    Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
•    Támogatás mértéke: 85 %"

Igen ám, de Sneider Tamás szerint a sajtóközleményekben és a pályázati honlapon, az Önkormányzat honlapján szereplő információk is pontatlanok, hiszen a város nem csak 38,3 milliós önerőt biztosított a pályázathoz. Még a pályázat előkészítésénél kifizetett ugyanis a Green Carpathia Kft. részére 7 milló forint + ÁFA összeget, ami nem elszámolható rész volt – ezt az összeget azonban nem tartalmazza a 38,3 millió forintos önrész.

Gyerünk tovább: a projekt honlap tájékoztatása alapján megemelte 2015-ben az új kötelezettségvállalásokkal 4 millió 313 ezer 513 forintra emelkedett a saját forrásból fizetendő (nem elszámolható) tételek összege (hatósági díjak, külső menedzsment, másolási díj, közműegyeztetési díj, szakértői vélemény). Az adatokat az alábbiak szerint részletezi:

A projekthez kapcsolódó kötelezettségvállalások: az 512/2014 (VI.11.) PM határozat alapján a projektben kötelező tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátására 1 millió 100 ezer forint értékben a MYAD Communication Média Bt.-vel. (2014.06.30). A szerződésben rögzített határidők szerződésmódosításban 2015 áprilisában módosításra kerültek;  a 222/2015. (III.31.) PM határozat alapján az önkormányzat megbízta az ELEKTRO-MODULÁTOR Kft.-t a Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítvánnyal kapcsolatban készítendő véleményeltérés megalapozásához a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részét képező műszaki leírás versenykorlátozását vizsgáló független szakértői vélemény elkészítése tárgyában  – mindösszesen 381 ezer HUF vállalkozási díj ellenében; a 229/2015. (IV.03.) PM határozat ill. a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján az önkormányzat szerződést kötött a Rosettum Kft.-vel a lámpatestek szállítása, felszerelése és üzembe helyezése, tervezése és engedélyeztetése tárgyában – a szerződés keretében összesen 1800 db indukciós elven működő lámpatest beszerzésére kerül sor. Hogy teljes legyen a lista: a közműegyezetések díja (E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt, E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.) összesen 10 ezer 796 forint volt, ráadásul a fentiek mellett a projekt kapcsán még a záró audithoz kapcsolódó munkák elvégzésével szükséges vállalkozót megbízni – ez 2015 II. negyedévben történik/történt.

A feljelentés szerint azonban mindezen tételek kapcsán akad egy óriási bökkenő: a fenti költségeket nem tartalmazza a Dunaújváros MJV Önkormányzat által kötött vállalkozási szerződések 2015-ös listája. (Az alelnöki érvelés szerint "ezek a tételek közpénzek, ráadásul a pályázatban nem voltak elszámolhatóak – tehát legalább a nem pályázati aloldalon szereplő szeptemberi online és nyomtatott sajtóközleményekben a pontos összeget kellett volna feltüntetni"). Az már csak hab a tortán, hogy a város rendelkezik egy általános szerződéssel a közbeszerzési feladatok ellátására, tehát teljesen feleslegesen szerződött le erre a projektre egy másik közbeszerző céggel. 

Na még egyszer foglaljuk össze – betűhíven idézve a feljelentés summázatát –, meddig jutott a legfőbb ügyészhez benyújtott dokumentum:

"Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendelkezésre álló információk alapján hamis adatokat szolgáltatott a pályázat beadásakor, tudta előre, hogy a közbeszerzésre kiírt lámpatestek nem felelnek majd meg a pályázat előírásainak, a közbeszerzésnél olyan feltételeket szabott, amelyeknek Magyarországon csak egy cég tudott megfelelni.
A pályázat egyik feltétele, hogy minimum a kivitelezés előtti meglévő állapottal egyenértékű, de takarékos világítást kell készíteni a pályázati forrásból. Mivel az Önkormányzat által 2013-ban készített mérési eredményeket nem vették figyelembe a pályázat elkészítésénél, így joggal felmerül a gyanú, hogy a pályázathoz beadott mérési jegyzőkönyvek nem a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazzák. Amennyiben a valóságnak megfelelő adatok lennének, mint ahogy az a 2013-as jegyzőkönyvben van, akkor az nem felelne meg a feltételeknek."

Itt tartunk most, még egy momentummal azonban adósak vagyunk: amint a legfőbb ügyésznek benyújtott dokumentum végén olvasható, Sneider Tamás indítványához társfeljelentőként csatlakozik Pintér Tamás, a Jobbik önkormányzati képviselője. Kérdésünkre Pintér Tamás elismerte a feljelentés tényét, ugyanakkor kiemelte, a dokumentumokban foglaltakat egyelőre nem kívánja kommentálni.

Itt tartunk most – és persze ezúttal is nagyon csodálkoznánk, ha nem lenne folytatása a történetnek.

(A beruházás mutyigyanús előzményeiről először itt írtunk; a végeredmény első radikális kritikája honlapunkon jelent meg, itt olvasható; itt egy brutális videó; itt meg egy kis játék, de közel sem vicc; jöjjön egy röpke össztűz a közgyűlési nyilvánosság előtt; és persze a demonstrációs összegzés helyetti szókimondó dolgozat sem maradhat ki a szórásból! Mostani összeállításunk illusztrációit a feljelentésből, valamint a cikkben említett felmondó levél - amit az egyébként botrányos történet eddigi egyetlen titkos hőse jegyzett - részleteiből ollóztuk.)

A város egyetlen pártfüggetlen, ám rendkívül kritikus, néha nagyon szórakoztató, ugyanakkor merészen pikírt híroldalának működése tőled is függ.
Minden forint számít! A támogatás technikai hátterét az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány biztosítja számunkra. A

10918001-00000063-65250016

számlaszám UniCredit-es, a megjegyzés rovatba ajánlott beírni, hogy "Castellum.do".

> Követni szeretnélek titeket a nagy közösségin (katt!)
> Vészhelyzetet jelentenék, bekapcsolódnék a VéD-be (katt!)

Kommentek