KözösALAPON: ha sikerül, Dunaújvárosban is!

Öcaline • 2015. március 9. 17:35 • Közösség 0 15

Fülig ér a szánk, drága olvasók és aranyos mindenki, megérkezett az KözösALAPON Program hivatalos válasza, a szeretett városunkban szerveződő közösségi alapítvány szándéknyilatkozattal megerősített pályázata a második fordulóba jutott. De mi az a közösségi alapítvány? Válaszok itt!

A hetek, mi több, hónapok előkészítő munkáját, majd a határidőre elkészült pályázat beadását még nem vertük nagydobra, de most itt az idő: a bírálók kedvező döntése nyomán a pályázati program második fordulójába jutott a Castellum.do közreműködésével szerveződött dunaújvárosi csapat szándéknyilatkozattal megerősített pályázata egy úgynevezett közösségi alapítvány létrehozásáról!

Betűhív közlés 

Az alábbiakban a KözösALAPON csapata ma érkezett válaszleveléből idézünk – oké, eddig is bírtuk a dicséretet, de tény, ilyen töményen rég ismerték el törekvéseinket.

Íme:

"Köszönjük, hogy elküldték Szándéknyilatkozatukat a KözösALAPON program Szervezzen közösségi alapítványt! című pályázati felhívására. A Szándéknyilatkozatuk határidőre beérkezett és azt formailag hibátlannak találtuk.
Megtisztelőnek éreztük azt a sok munkát, amit Szándéknyilatkozatuk kigondolásába, megbeszélésébe és elkészítésébe fektettek.
Az értékelők az Önök elképzeléseit alapvetően megvalósíthatónak tartották, ezért szeretnénk Önökkel személyesen is találkozni (azaz az értékelés második körébe kerültek).
Úgy ítéltük meg, hogy pályázatuk különlegesen igényes, koherens, számos értékes és érdekes példával alátámasztott. Válaszaik alapján tökéletesen megértették a közösségi alapítványok koncepciójának lényegét, és azt értőn, kreatívan alkalmazták Dunaújvárosra. Írásukból kiviláglik, hogy a pályázók előélete, kapcsolatrendszere alapján minden esély megvan arra, hogy terveiket meg is valósítsák."

Eddig az örömhír, de most lássuk végre, mit is tehetünk szeretett városunkért egy közösségi alapítvány kötelékében.

Mire jó, mitől jó?

A hazánkban még jobbára ismeretlen egyesülési forma abból az alapvetésből indul ki, hogy egy közösség (mondjuk egy város és vonzáskörzete) alapszinten kitermelhet értékes, izgalmas, érdekes és vonzó közösségi kezdeményezéseket, amennyiben ehhez lehetőleg helyben támogatókat, lokálpatrióta elhivatottságú cégeket/vállalkozókat, mecénásokat, együttműködő partnereket képes rendelni. A közösségi alapítvány lényegében – és többek között – a közvetítő szerepet látja el: egyfelől felkutatja a lehetséges támogatókat, másrészt pedig megtalálja a támogatandó közösségeket és/vagy kezdeményezéseket. A célok és feladatok rendszerét az alábbi infografika szemlélteti – tessék!

Egy jól működő közösségi alapítvány a helyi, műhelyünk közreműködésével szervezett csapat értelmezése szerint alkalmas arra, hogy mentorálja és így segítse az értékteremtést, valamint (a támogatói oldal számára ez lehet fontos) felhívja a figyelmet egy-egy nemes, szép, támogatandó kezdeményezésre. Helyi erőket mozgósít mindkét térfélen – és ha hatékonyan, eredményesen működik, akkor az mindenkinek jó.

A közösségi alapítványok rendszeréről, szerepéről, céljairól a KözösALAPON hivatalos honlapján, az aktuális hírekről a program folyamatosan frissülő facebook-felületén tájékozódhatsz!

Dunaújvárosi tervek

Lássuk mindezek után, milyen közösségi aktivitásokra pályázott a dunaújvárosi csapat. A legfontosabb, hogy a fent vázolt stratégiai célokat Dunaújvárosban három alappillérre épülő közösségi aktivitások támogatásával tartják elképzelhetőnek, megjegyezve, hogy mindhárom területen a lehető legnagyobb nyitottsággal és transzparenciával kívánják kezelni a programelemeket.

Íme, a pillérek: 

a. "Világálmodók" – kulturális és önművelő közösségek, művészeti csoportok, projektek támogatása Dunaújvárosban és térségében

b. "Ne kallódj el!" – szociális alapú tehetséggondozó program Dunaújvárosban és térségében az oktatás, a kultúra és a sport területén

c. "Közösségépítők" – közösségi programok, aktivitások támogatása Dunaújvárosban és térségében

Fontos programelem, hogy a csapat a közösség fogalmát komplex módon értelmezte: egyfelől olyan szervezetként fogta föl, amely egy vállalt cél érdekében értékteremtő tevékenységre kész és képes, másrészt viszont egy hálózat/struktúra elemeiként tekint rájuk – a Dunaújvárosi Közösségi Alapítvány létrejöttével e hálózat eredményes és hatékony működése, továbbá az elemek számának gyarapítása lehet a legfontosabb feladat.

Uppsz, és még valami: ha megkapja a KözösALAPON zöld jelzését – végleges döntés április elején várható! –, a helyi közösségi alapítvány nagyon fontosnak érzi a nyilvánosság bevonását és folyamatos tájékoztatását az aktuális pályázati lehetőségekről éppen úgy, mint az eredményekről. Amint a pályázatban is szerepel, e téren nagy feladat hárulhat a közösségi – elsősorban webes – felületek (alapítványi honlap, facebook-oldal) eredményes és hatékony működtetésére, amely az aktuális és transzparens alapítványi információk mellett egyfelől folyamatos tartalmat generál az eredmények bemutatásával/népszerűsítésével, másrészt ennek nyomán a támogatók felé is igazolja, hogy segítségüket hatékonyan és eredményesen használta fel mind az alapítvány, mind a támogatott szervezet, közösség, rászoruló tehetség. Ez a "megerősítő modell" természetesen új támogatók bevonását, aktivizálását eredményezheti – hosszú távon is garantálva az értékes, nyitott, lokálpatrióta indíttatású közösségi kezdeményezések megvalósítását.

Itt tartunk most, és nem titok, nagyon örülünk a részsikernek – bízunk munkánk további elismerésében, és persze abban is, hogy a lehető leghamarabb újabb eredményekről, friss fejleményekről számolhatunk be. Amennyiben a KözösALAPON Program támogatja törekvéseinket, már a pozitív döntés másnapján nagyszabású támogatói program indítását tervezzük – ez persze még a jövő zenéje, de nagyon készülünk rá!

Csatlakoznál? További részletekre vagy kíváncsi? Támogatnád törekvéseinket? Kérdezz, javasolj, segíts – írj nekünk máris!
 
 

Kommentek