Dunaújvárosért Díj – értékes életművekért

Öcaline • 2014. október 23. 16:21 • Közélet 0 1

Szántó Péter, Szabó Gyula, valamint Hábermajer Jánosné kapta Dunaújváros önkormányzata legrangosabb elismerését – a Dunaújvárosért Díjat nemzeti ünnepünkön vehették át a kitüntetettek a Bartók Kamaraszínházban rendezett ceremónián! Értékes életműveket díjaztak – mellékeljük a méltatásokat!

A Dunaújváros közgyűlése által alapított elismerés azon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban, illetve Dunaújvárosért maradandót alkottak, illetve tettek. A díjat egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni – a város legrangosabb elismerését rendre október 23-án, nemzeti ünnepünkön adományozzák a kitüntetetteknek. 
A közgyűlés nemrégiben született határozatának értelmében a Dunaújvárosért Díjat idén Szántó Péternek, Szabó Gyulának, valamint Hábermajer Jánosnénak adományozták – az ünnepségen elhangzott méltatások szerkesztett változatát közli az alábbiakban a Castellum.do.

Szántó Péter

1974-től, a Munkásművelődési Központ (MMK) megnyitása óta dolgozik az intézményben: 1974 és 1995 között a gyermek- és ifjúsági programokért felelős népművelőként, később igazgatóhelyettesként, majd 1995-től, vagyis csaknem húsz éve az intézmény igazgatójaként felel a városban élők minőségi kulturális életéért, közművelődéséért.
Felsőfokú tanulmányai – üzemmérnöki, műszaki tanári, népművelői, bölcsész diploma – hozzásegítették, hogy a helyi társadalom igényeire alapozva elhivatottsággal végezze munkáját.
Szántó Péter munkája során fontosnak tartotta a helyi társadalom kulturális igényeinek felkeltését, megteremtve hozzá a finanszírozás kereteit. Mindig jó viszonyra törekedett a város vezetésével, a kulturális intézmények vezetőivel és munkatársaival, illetve a civil szervezetekkel.

Több kiemelkedő szakmai rendezvény elindításában tette le névjegyét. Így például szerkesztőként közreműködött a Magyar Televízió "Mindent bele! " vetélkedőjében. Nemzetközi fúvószenekarok találkozóját szervezte, az MMK-ban rendezte a Népi és Iparművészek Országos Találkozóit, kiállításait, csakúgy, mint a Rosti Pál kiállításokat. Az intézmény megnyitása óta segítője az Országos Kórustalálkozók dunaújvárosi programjának, valamint az Országos Néptánc Fesztiváloknak.
Az általa irányított kulturális, művelődési intézmény életét, sőt annak várostörténeti gyökereit évkönyvekben tette maradandóvá az utókor számára. Számos rangos elismerésben részesült korábban, többek között a Gyermekekért Érdemérem kitüntetésben (1995), A Tánc Világáért – A Világ Táncáért nemzetközi kitüntetésben (2004), de megkapta a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty-díját (2009) is. Az IDO, vagyis a Nemzetközi Tánc Szövetség részéről két évtizedes tevékenységéért 2010-ben elsőként vehette át a világszervezet "Életmű Díját". 
Munkatársainak alkotói szabadságot biztosítva valósítják meg a "befogadó intézmény" elvét, amely szerint az MMK a kisközösségek számára nyitva áll, ily módon is segítve a hagyományok ápolását, új értékek, minőségek létrehozását.        
Dunaújváros közgyűlése az elhivatott és magas színvonalú szakmai tevékenységének elismeréseként adományozta a Dunaújvárosért Díjat Szántó Péter igazgatónak.

Szabó Gyula

Szabó Gyula 1951-től részt vett a város kereskedelmi és vendéglátóiparának szervezésében. Kezdetben szállítási- és raktározási vezetőként, majd üzemeltetési vezetőként dolgozott. Az Arany Csillag létesítésétől üzletvezetője, később a Béke Étterem vezetője volt. Több dunaújvárosi vendéglátó egység névadója, melynek mai napig az általa adományozott nevet viselik (Kohász, Corso, Vigadó).
1971-ben önállósodott, a Dunaújvárosi Munkásszövetkezet elnöke lett, és húsz évig, a nyugdíjazásáig töltötte be ezt a pozíciót. Vezetése alatt élte fénykorát a szövetkezet, általa gyökeret vert Dunaújvárosban a szövetkezeti mozgalom. Szabó Gyula elnökként kifogyhatatlan volt ötletekből, kiskereskedelmi újításai országos hírűvé váltak több ízben is. Rövid idő alatt létrehozta a városban a szövetkezet kiskereskedelmi hálózatát – 34 kereskedelmi egységgel és 19 vendéglátó üzlettel –, mely magasra emelte a város ellátásának színvonalát. Újdonságnak számított a Hétvége Kisáruház, a 40 napos Áruház melyekben hiánycikkeket, olcsó árukat forgalmaztak. A szövetkezet legnagyobb beruházása a Skála Dunaújváros Áruház, mely az országban másodikként 1983-ban nyitotta meg kapuit a dunaújvárosi lakosok örömére.
Szabó Gyula elnöksége idején amellett, hogy az élelmiszerüzletei széles választékot nyújtottak a lakosságnak, a vendéglátóüzletek kellemes környezetben jó konyhával tisztelték meg az embereket, az ipar és a szolgáltatás területén is aktívan tevékenykedett. Volt hűtőgép-javító részleg, ágyneműgyártás, bőrdíszműgyártás és fémfeldolgozó részleg.
E sokszínű tevékenység kapcsán több mint ezer munkavállalót is foglalkoztatni tudott a szövetkezet; Szabó Gyula óriási hangsúlyt fektetett a szakemberképzésre és tehetséggondozásra – több mint negyven évig, még nyugdíjasként is részt vett a szakképzésben.
Szabó Gyula elnöksége idején a Munkásszövetkezet dinamikus fejlődése, és sikere nem csak a városban, de országosan is figyelemre méltó volt. Felfigyeltek az agilis vezetőre és a Skála Integráció (70 áruház) Igazgatótanácsának elnöke lett. Később 300 ÁFÉSZ-t magában foglaló elnöki fórumának is az elnökévé választották. Nyugdíjasként is aktívan közreműködött a gazdasági életben; a vállalkozások létrehozásában szaktanácsadó és sok más területen is hasznosította széleskörű szakmai tudását.
Dunaújváros közgyűlése a kimagasló és maradandó szakmai tevékenységének elismeréseként a Dunaújvárosért Díj elismerésben részesítette Szabó Gyulát.

Hábermajer Jánosné

1933-ban született Tamásiban, gyermekkorát Tolna megyében töltötte ahonnan családjával kitelepítették. Később, az 1956-os forradalom és szabadságharc után bebörtönözték. Ezek ellenére emberi méltóságát megtartva, közgazdaságot tanult és becsülettel helyt állt az embert próbáló időkben. Vitézi renddel tüntették ki, majd a rendszerváltás után számos szervezetnek volt tagja, vezetője – többek között a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Dunaújvárosi Szervezetének. A kezdetektől mindmáig ellátja a Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért Alapítvány elnöki teendőit.
Közéleti tevékenysége során sokat tett és tesz hazánk, és szűkebb környezetünk, Dunaújváros értékeinek megőrzése érdekében. Keresztény konzervatív életfelfogása, és a közösség szolgálata egész életében végigkísérte.
Kiemelkedő és példaértékű életútja, a dunaújvárosi közösségért végzett lelkiismeretes tevékenységének elismeréseként Dunaújváros a Dunaújvárosért Díjat adományozta  Habermajer Jánosnénak.

Gratulálunk a díjazottaknak!

(Forrás: Dunaújváros MJV Önkormányzata)

 

Kommentek