Választás 2014 – oktatás, egészségügy

Dávid • 2014. október 8. 11:41 • Választás 0 0


Esélyegyenlőséget biztosító választási sorozatunk újabb, immár harmadik fejezete következik az alábbiakban – két fontos témára fókuszálunk, az oktatás és az egészségügy kérdéseiről fejthetik ki álláspontjukat a pártok, jelölő szervezetek! 

Ezúttal két alakulat találta meg “elképzeléscsomagjával” a Castellum.do webműhelyét – a Választás 2014 sorozat keretében újabb két fajsúlyos, a választók mindennapjait alapjaiban befolyásoló téma, az oktatás és az egészségügy kerül terítékre. Lássuk máris – egyenlő esélyekkel!


MSZP – Demokratikus Koalíció – Együtt

Az általános iskolákat a rosszul működő KLIK vízfejként irányítja. A jogokat gyakorolja, kötelességeit nem teljesíti. Az iskolák meghasonlott állapotban vannak. Az iskolaépületek városi kezelésben maradtak, mivel az állam e feladatokat nem vállalta át, mivel “viszi a pénzt”. A városban a GESZ (gazdasági ellátó szervezet) működteti az iskolákat, melyek épületei helyenként már baleset- és életveszélyesek.
– Kötelességünk, hogy az iskolaépületeket felújítsuk. Ennek kezelésére újból be kívánjuk vezetni a helyi iparűzési adó egy részének címkézhetőségét.
– Kötelességünknek érezzük, hogy a GESZ-t ösztönözzük arra, hogy helyi vállalkozókat vegyen igénybe az iskolák működtetéséhez, állagjavításához.
– Az iskolai menzával folyamatos problémák vannak, ezért tervezzük annak városi üzemeltetését.
– Kiemeltem kívánjuk kezelni azokat az iskolákat, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók száma.
– A Dunaújvárosi Főiskolával nem elegendőek a formális kapcsolatok, a felálló városvezetés részéről ezt valódi aktív munkakapcsolattá kívánjuk fejleszteni, összekapcsolva a városfejlesztés és a kutatás-fejlesztés ügyét.
– El kell gondolkozni azon, hogy a felsőoktatásban dolgozók részére az iparűzési adó egy kis százalékát lecsípve fejlesztési- és bérgarancia-alapot hozzon létre a város.
Egészségügy és szociális szféra
Az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat, amibe ma már a kórház nem tartozik bele. Maradt a háziorvosi-, védőnői-, fogorvosi-szakellátás. Véleményünk szerint az egész struktúrát felül kell vizsgálni, az elhelyezésre, a minőségi szolgáltatás irányába elmozduló feladatellátásra vonatkozóan kell megfogalmazni irányvonalat. Fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi szakemberekkel alakuljon ki olyan párbeszéd, amelynek eredményeképpen bővíthetjük az egészségügyi szolgáltatásainkat, olyan szakellátások helyi bevezetésével, amelyek megléte esetén már nem kell nagyobb távolságokra utazni egy-egy speciálisabb vizsgálat, beavatkozás érdekében.
A szociális ágazat alapvetően kormányzati finanszírozású, illetve részben önkormányzati önrészt is tartalmaz. Az elmúlt években radikálisan átalakult a szociális támogatások rendszere és mértéke. Az is jellemző, hogy a korábbi szociális alapú elvet felváltotta egy szélesebb körű, inkább szavazatmaximalizáló támogatás.
– Korábban a szociális közmű támogatási rendszer működött, amely fogyasztástól függően 4-6 ezer forintot jelentett családonként. Ma ezt az Orbán-rezsim rezsicsökkentésnek nevezi és semmiképpen nem szociális alapon működik, tehát igazságtalan is. Sok család még ma sem érte el a rezsicsökkentéssel azt a támogatási szintet, amit korábban a közműtámogatás jelentett.
– A korábbi lakásfenntartási támogatás 2011-ig működött, szociális rászorultság alapján 10-15 ezer forintot jelentett havonta, ami ma vagyonvizsgálathoz kötött és 2-4 ezer forintot az összege.
– A korábbi gyermekvédelmi támogatás 30 ezer forintot jelentett egy esztendőben, ma már csak 13 ezret.
– Az elmúlt években csökkent az átmeneti segély összege, megszűnt a lakhatási támogatás, ami önként vállalt feladat volt és 10 ezer forint összeget jelentett havonta, megszűnt a méltányossági ápolási díj, ami szintén önként vállalt feladat volt és a tartós beteg hozzátartozó otthoni ápolását segítette.
Meggyőződésünk, hogy a szociális támogatásokat rászorultsági alapon kell megítélni és igazságossá kell tenni. A városi jóléti rendszer vizsgálatára utoljára 2008-ban került sor. Szükséges és elkerülhetetlen, hogy átfogó és teljes kőrű képet kapjunk és újratervezzük a rendszert, amit évről-évre felül is kell majd vizsgálni.


Párbeszéd Magyarországért (PM)

Az új önkormányzatnak egy központosított iskolarendszerrel kell megkezdenie a következő ciklust. Ez akkor is számos problémát vet fel, ha az Intézményfenntartó Központok (KLIK) gördülékenyen látnák el feladataikat. A helyi társadalomnak nagyon kevés eszköze maradt arra, hogy közvetlenül részt vállalhasson az oktatási és nevelési intézmények munkájának segítésében, problémáinak megoldásában. Hovatovább kezd úgy festeni a helyzet, mint azé a szülőé, akit eltiltottak a gyerekétől, holott minden erejével szeretne és tudna róla gondoskodni. Mi abból indulunk ki, hogy a helyben jelentkező kihívásokra helyben lehet a leghatékonyabban válaszolni. Jövőnk záloga a színvonalas oktatás, a második otthon szerepét betöltő iskola, ahol nemcsak a tananyag átadása történik, hanem közösségi élményhez segíti a felnövekvő gyermekeket. Az általános funkciókat ellátó alaprendszer megerősítése mellett külön figyelmet szentelünk a korszerű gazdaság munkaerő-igényeinek megfelelő képzések fenntartására és meghonosításra. Ezzel lehet igazán idevonzani a befektetőket, és megtartani a fiatalokat. Célunk egy olyan gyermekközpontú rendszer támogatása, amely az oktatás mellett hivatásának tekinti a társadalmi különbségek kiegyenlítését, felkarolja a nehéz sorsú családok gyermekeit, és nem sajnálja a pénzt és a közösségben rejlő forrásokat a tehetséges fiatalok tanítására, képzésére. Az iskolák államosítás után, sok a diákok számára fontos szakkör, korrepetálás veszett el a KLIK bürokrata szemléletében. Szabó Zsolt PM a önkormányzati képviselője, egyéni indítványban javasolta hogy az önkormányzat finanszírozza a gyerek számára komoly többlet nyújtó szolgáltatásokat, ezt a Fidesz azonban leszavazta. Szorosabbá tennénk a kapcsolatot az iskola és a szociális ellátó rendszer között, megerősítenénk, és anyagilag külön támogatnánk az iskolán és tanórán kívüli oktatási formákat, ebbe bevonnánk az iskolákat, gyermek- és ifjúsági szervezeteket, közművelődési hálózatot, sportegyesületeket, civil szervezeteket és az egyházakat. A szerény anyagi hátterű gyerekeknek egy üdültetési alapot kívánunk létrehozni.

Egészségügyben a kórház államosítása után szintén csökkent az önkormányzat mozgástere. A jó minőségű és helyben elérhető háziorvosi szolgáltatás biztosítását kiemelt feladatnak tartjuk. A megfelelő infrastruktúra biztosításában az önkormányzatnak kiemelt feladata van Nagyszerű kezdeményezésnek tartjuk a városban a drogambulancia elindulását, amit támogatni fogunk, hogy minél több fiatal szakszerű segítségben, prevencióban részesülhessen.


Ennyit gondoltunk ma áldozni a közelgő választás oltárán, holnap újra jövünk, a városlakók életminőségét meghatározó három fontos terület, a kultúra, a sort és a civil szféra témáit bonthatják ki a szavazatainkra ácsingózók! A későn ébredő pártoknak, jelölő szervezeteknek pedig újra csak annyit üzenünk: a felület rendelkezésre áll előttük is – az akcióba bármikor be lehet kapcsolódni!

 

Kapcsolódó cikkek:
Választás 2014 – felhívás itt!
Választás 2014 – városstratégia
Választás 2014 – városgazdálkodás, gazdaság
Választás 2014 – kérdések a polgármester-jelöltekhez

Kommentek