Választás 2014 – városgazdálkodás, gazdaság

Dávid • 2014. október 7. 09:42 • Választás 0 7

Töretlen lendülettel, ráadásul örvendetesen bővülő létszámmal folytatódik a Castellum.do választási sorozata: zsebbevágó fejezethez érkeztünk, ezúttal már három párt fejti ki a városgazdálkodással, gazdasággal kapcsolatos álláspontját! Lássuk máris!

Az egyenlő pályák és egyenlő esélyek jegyében kezdett választási sorozatot független lokálpatrióta webműhelyünk, a második részhez érve a városgazdálkodás, valamint a gazdaság témájában fejthetik ki álláspontjukat a pártok, jelölő szervezetek. A kör a tegnapi start után bővült – az alábbiakban már három szerveződés összegzéseit olvashatják böngészőink!


MSZP – Demokratikus Koalíció – Együtt

Dunaújvárosnak világos, átlátható és előre tervezhető költségvetéssel kell rendelkeznie. Nem megengedhető, hogy egy megyei jogú város egyik napról a másikra éljen, ad hoc jelleggel döntsön költségvetési forrásokról. Alapelv, hogy mindig csak a lehetőségekhez mérten vállalhat feladatokat az önkormányzat. A Fidesz kormánynak köszönhetően a jelenlegi városvezetés teljesen szétverte a költségvetést, az adósságátvállalással a bevételeink közel 45 százalékát el is vonták, amivel erősen beszűkítették Dunaújváros mozgásterét. Egyetlen kitörési pont van, a pályázati lehetőségek maximális kihasználása, sőt, lehetőség szerint közvetlenül Brüsszelbe kell pályázatokat benyújtanunk. Értelemszerű, hogy a sikerességhez egy jól felkészült pályázatíró céggel kell együtt dolgoznia városunknak. Véleményünk szerint az önkormányzati cégek gazdálkodása nem hatékony, nem költségtakarékos, tehát rendbe kell tenni azokat. Látható, hogy nem a piaci körülményeknek megfelelően működnek, így a szükséges összevonásokat is meg kell lépni.
A város gazdaságának fontos eleme a környezettel, a működtetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtása, a városüzemeltetés.
Dunaújváros közútjai katasztrofális állapotban vannak. A következő időszakban minden évben fel fogunk újítani egy-egy nagy forgalmú utat: a Magyar utat, a 62-es bevezetőt, a Vasmű utat, a Dózsa György utat a Béke-városrészi körforgótól kifelé. A városi és környékbeli iskolai és hivatásforgalom, valamint az idegenforgalom fogadására alkalmas kerékpárút hálózatot alakítunk ki a városban. A helyi tömegközlekedés: rossz, drága, nem hatékony. Át kell alakítani az egész rendszert úgy, hogy elérhető áron használható legyen.
A parkok, közterületek esetében nem a látvány beruházásokat, hanem az egyes lakóterületek közösségi tereinek kialakítását, megújítását tarjuk elsődlegesnek. Ennek keretében:
– támogatjuk a helyi közösségek városszépítő akcióit
– megkezdjük az elöregedett fasorok szakszerű karbantartását, szükség esetén cseréjét
– a város forgalmasabb pontjain ivó kutakat helyezünk el
– a játszótereket nem a vandáloknak építjük; végérvényesen rendet teszünk ezen a területen; a játszótereket éjszakára kivilágítjuk és zárhatóvá tesszük.

Dunaújváros speciális adottságai miatt a “vízkár elhárítás”, a partfal védelem nélkül nem érezhetjük magunkat biztonságban. Megoldjuk:
– a szabadstrand vizének pótlását, tisztítását a „csápos kutakból”
– a Táborállás és az Északi lakóterület félbehagyott szennyvíz beruházásait a Kulcs – Rácalmás – Dunaújváros szennyvíz projekthez kapcsolódóan befejezzük, a felszíni víz elvezetést megoldjuk

Dunaújváros egyik legattraktívabb területe a Duna-part, a partvédő művel és az alsó Duna-parttal, a Szalki-szigettel. Ezt a területet a város kiemelt rekreációs területévé fogjuk tenni és még inkább bekapcsoljuk a város vérkeringésébe:
– ezeken a területeken sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas helyeket alakítunk ki, amit sportolók, iskolások és különböző közösségek használhatnak majd.
– együttműködve a kuty tulajdonosokkal, a Duna-parton és más erre alkalmas területeken zárt kutyafuttatókat építünk.

Köztisztaság: megoldjuk az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését, karbantartását, pótlását, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ürítését, a kertvárosias részeken a zöld hulladék gyűjtését és feldolgozását.

Dunaújvárosnak modern hulladékgazdálkodásra van szüksége. Elfogadhatatlan, hogy azért drága a hulladékgyűjtés és elszállítás, mert az összes háztartási hulladékot, kezelés nélkül távoli lerakókba hordják. Támogatni fogjuk az újrahasznosítási modern technológiákat!


Jobbik

Mielőtt a megadott témát – városgazdálkodás, gazdaság, munkaerőpiac – részletesen kibontanánk, hadd kérjük szíves elnézésüket. Nem töltünk sok időt a választások előtt egy héttel az internetet böngészve, a közösségi oldalak gyakori látogatása helyett mi inkább emberközpontú kampányt folytatunk. Így történhetett meg az, hogy figyelmünket elkerülte első felhívásuk, és ebből kifolyólag anyagunk sem jelent meg felületükön, ám városunk lakosai annál sűrűbben találkoztak-találkoznak velünk személyesen, vagy szórólapunkkal postaládáikban.
Valljuk, hogy mindenfajta gyarapodás és fejlődés alapja a rend: a romboló jellegű tevékenységek megszüntetése révén a biztonságos élet, a rendezett környezet és a jól működő, korrupciómentes városvezetés kialakítása a legfontosabb feladatunk. Programunk három alappillére pedig a közbiztonság, a munkahelyteremtés és az elszámoltatás.
Városfejlesztési politikánk célja a Dunaújvároson belüli területi egyenlőtlenségek kompenzálása, az elvándorlást előidéző körülmények megszüntetése a nagyobb álláskínálat megteremtésével, az ehhez szükséges feltételek és a jobb infrastruktúra kialakításával, valamint a kevésbé kedvelt városrészek vonzóbbá tételével.
Dunaújvárosban sajnálatos módon évek óta nem létesült új munkahelyteremtő beruházás. Ebből kifolyólag a következő programot állítottuk össze a probléma megoldására:
Pályázatok, támogatások esetén előnyben részesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, turisztikai vállalkozásokat. Rájuk építve, forrásteremtő városgazdálkodással fogunk új, biztos megélhetést nyújtó munkahelyeket létrehozni. Növelni kell az adóbevételeinket, de nem adóemeléssel, hanem az adóalanyok számának növelésével, vagyis új munkahelyek létrehozásával. A keleti nyitás lényege a dunaújvárosi vállalkozások piacokhoz, megrendelésekhez juttatása, amely újabb munkahelyeken keresztül juttatja jövedelemhez a lakosságot, és indítja be helyi gazdaságélénkítő hatását. Ennek érdekében a Jobbik kamatoztatni fogja széles körű keleti kapcsolatrendszerét: a Jobbik által képviselt keleti nyitás programjával a dunaújvárosi vállalkozásokat külföldi piacokhoz és megrendelésekhez juttatjuk.
Fontos, hogy információhoz juttassuk a helyi kis-és középvállalkozói szektort, amelynek tagjai a legtöbb esetben nem is tudnak arról, milyen beruházásokra pályázhatnának, ráadásul az önkormányzati megbízások rendszerint barátok, rokonok cégei által kerülnek megvalósulásra. A megbízásokat pályáztatások útján, az arra legrátermettebb, legjobb minőségű munkát végző pályázót kiválasztva végezzük el. Emellett a közbeszerzési eljárásoknál mindig előnyben kell részesíteni azt a céget, amelyik Dunaújvárosban fizet adót, és dunaújvárosi embereket foglalkoztat.
Városunk földrajzi elhelyezkedése és adottságai folytán adottak Dunaújvárosban a közúti és vasúti logisztikai központok létesítésének feltételei, ezért szakértők által kidolgozott tanulmány alapján Dunaújvárost logisztikai centrummá emeljük.
A Jobbik szakértői munkacsoportja által kidolgozott Vasműs mentőcsomagot megvalósítjuk a kétkohós üzemmód fenntartására koncentrálva, hiszen a gyár zavartalan működése, munkahelyeinek biztosítása városunk, régiónk fennmaradásának kulcsa.
Reméljük, hogy az itt leírtak meggyőző erővel bírnak majd, programpontjaink ismertetésének pedig folytatása következik.


Párbeszéd Magyarországért

A városgazdálkodás szempontjából az első és legfontosabb egy átláthatóan működő, korrupciómentes önkormányzat megteremtése. A PM programjának egyik legfontosabb pontja saját antikorrupciós csomagunk, amit már a kampányban bemutattunk. Eszerint, az önkormányzat honlapján nyilvánosságra hoznánk az önkormányzat és cégei által kötött összes szerződést. Ezzel együtt nyilvánosságra hozzuk a képviselők vagyonnyilatkozatait város honlapján.
Terveinkben szerepel az önkormányzattól független, civilek által javasolt átláthatósági biztos kinevezése, aki kontrollt biztosíthat a mutyikkal szemben. Az 1 milliárd forintnál nagyobb beruházások esetében kötelezővé tennénk a helyi népszavazásokat, hogy a városlakók dönthessenek arról, hogy a városnak szüksége van-e az adott beruházásra vagy nincs.
Szabó Zsolt, a PM polgármesterjelöltje 2012-ben a bírósághoz fordult, hogy mindenki számára megismerhető legyen az a jelentés, ami a város gazdálkodásáról készült. E jelentés súlyos hibákat tárt fel a város gazdálkodásában 2006-tól kezdődően. Minden képviselőnek kiemelt felelőssége van abban, hogy a közpénzek elköltése tiszta és átlátható módon történjen.
A PM által állított valamennyi polgármester- és képviselőjelölt vállalja, hogy amennyiben elnyeri tisztségét, úgy a jelenlegi törvényi szabályozásnál szigorúbb szabályokat fog betartani működése során. Ennek célja az önkormányzati korrupció visszaszorítása és az önkormányzatok működésének átláthatóbbá tétele.
Ahhoz hogy, Dunaújváros önkormányzata sikeresen működjön a város költségvetésének tervezését is meg kell változtatni. A hirtelen jött és felelőtlen döntések helyett, koncepciókra előretervezésre van szükség. Feladatalapú költségvetést kell készíteni és rangsort kell felállítani e feladatok között.
A PM célja egy élhető város megteremtése. Az elmúlt 10 évben folyamatosan kevesebb pénz jutott városüzemeltetésre, az idei költségvetésben ez az összeg például 187 millió forinttal kisebb, mint az előző évben.
Kiemelten kezeljük a helyi tömegközlekedés helyzetének javítását. A városi tömegközlekedést a folyamatos járat megszüntetések, ritkítások és a menetidő brutális meghosszabbodása jellemzi. Ma a megyei jogú városok között egy felnőtt havi bérlet ára Dunaújvárosban 6900 forint, ugyanez Egerben 5250, míg Hódmezővásárhelyen 4855 forint. A Párbeszéd Magyarországért zöld pártként egy élhetőbb, tisztább várost szeretne, melynek része a közösségi közlekedés fenntartható átalakítása is. A PM javaslata 3 pontból áll:
– 20%-al csökkentjük a felnőtt havi bérletek árát
– A lakókkal közösen egy új, a várakozási időt csökkentő menetrendet vezetnénk be
– Idő alapú menetjegyrendszert vezetnénk be
Tudjuk, hogy a választóknak elege van a felelőtlen ígéretekből, ezért a forrást is bemutatjuk az ígéreteinkre. Az elmúlt 12 évben a felelőtlenül felépített, és veszteséget veszteségre halmozó önkormányzati céghálózat hatékony átszervezésével és a költségvetés felelősségteljes tervezésével megteremthető a fedezet. Az önkormányzat most is támogatja a buszközlekedést, ami a mostani használhatatlan struktúra mellett kidobott pénz, de a PM javaslatai lehetőséget adnak arra, hogy vonzó alternatíva legyen a közösségi közlekedés, ezzel hosszú távon csökkentve a költségeket.

A munkaerőpiac tekintetében a már vázolt munkahelyteremtő programunkkal célunk az, hogy folyamatosan nőjön a munkahelyek száma a városban. Ezzel egy időben, a közmunka programban résztvevők helyzetének a javítását fontos feladatunknak tartjuk.


Eddig és ne tovább most – holnap folyt. köv. az oktatás, egészségügy fejezettel! A most ébredező pártoknak, jelölő szervezeteknek pedig továbbra is él az ajánlatunk: bármikor be lehet kapcsolódni!

Kapcsolódó cikkek:
Választás 2014 – felhívás itt!
Választás 2014 – városstratégia

 

Kommentek